Nowość! Złota „8” i złota „5”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Czerwonak do wzięcia udziału w cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych: ZŁOTA 8 GMINY CZERWONAK (dla dorosłych) oraz ZŁOTA 5 GMINY CZERWONAK (dla dzieci).

Każda osoba dorosła z gminy Czerwonak, która weźmie udział w minimum 5 imprezach oznaczonych symbolem złotej „8” otrzyma nagrodę specjalną.

Każde dziecko z gminy Czerwonak, które weźmie udział w minimum 3 imprezach oznaczonych symbolem złotej „5” otrzyma nagrodę specjalną.

Warunkiem otrzymania nagrody specjalnej jest odesłanie podpisanej karty zgłoszenia do 18.11.2018 r. Uczestnicy cyklu zostaną uhonorowani w drugiej połowie listopada 2018 roku podczas uroczystej Gali.

Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Czerwonak Pan Jacek Sommerfeld.

DO POBRANIA KARTY ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenie_zlota_5

Zgłoszenie_zlota_8