9.12 Turniej sołectw

Udział w turniejach mogą wziąć drużyny złożone wyłącznie z zawodników zamieszkujących poszczególne Sołectwa.

Udział w turnieju jest bezpłatny.