Oferta pracy – Portier

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

PORTIER

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie minimum podstawowe,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • Otwieranie i zamykanie obiektów,
 • Wydawanie i przyjmowanie kluczy,
 • Pomoc w obsłudze szatni,
 • Prace gospodarcze i porządkowe.

3. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Informacje dodatkowe:
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 • Praca zmianowa: I zmiana 07:00 – 15:00, II zmiana 15:00 – 23:00 (poniedziałek – niedziela).
 • Informacja dotycząca oferty Beata Staszczak tel. 616 227 547.

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6 w Czerwonaku z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko portier” w terminie do dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.