Gmina Czerwonak laureatem nagrody Sportowa Gmina 2016

15 listopada 2016 roku, w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się gala ,,Sportowa Polska 2016”, w czasie której, miała miejsce ceremonia wręczania wyróżnień ,,Sportowa Gmina 2016”. Wyróżnienie to przyznaje od 2010 roku Klub Sportowa Polska samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.

W ocenie kandydatów brane są pod uwagę nie tylko nakłady gminy na infrastrukturę sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i rekreacji. Istotnym elementem oceny jest także działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród młodzieży.

Laureaci Wyróżnienia „Sportowa Gmina” to samorządy, które nie poprzestają bynajmniej na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się swoim mieszkańcom zapewnić jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Organizują imprezy o charakterze nie tylko lokalnym, ale również powiatowym, regionalnym czy ogólnopolskim.Klub Sportowa Polska

Wśród laureatów wyróżnienia znajdują się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie, które na skale swoich możliwości i potrzeb realizują program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją sportu i rekreacji.

Gmina Czerwonak znalazła się w gronie 36 gmin z całej Polski wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem. Warto dodać, że w kategorii gmin 10000-30000 mieszkańców w której znalazła się nasza Gmina, tytuły przyznano jedynie 21 samorządom z całej Polski.

Nagrodę w imieniu Wójta Gminy Czerwonak Jacka Sommerfelda, odebrał Radosław Jaśkowiak Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. Wręczanie nagród uświetniła obecność naszych wybitnych sportowców, szablistki Aleksandry Sochy, zapaśniczki Agnieszki Wieszczek, zapaśnika Andrzeja Suprona, oraz Prezesa Zarządu Klubu Sportowa Polska Marka Zdziebłowskiego.


Szanowni Państwo.

Z wielką przyjemnością odebrałem w imieniu Wójta Jacka Sommerfelda, wyróżnienie Sportowa Gmina 2016 dla Gminy Czerwonak.

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN traktuje to wyróżnienie, jako potwierdzenie, że zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Gminie Czerwonak stoi na bardzo wysokim poziomie, co w połączeniu z dynamicznym rozwojem bazy obiektów i stałym poszerzaniem portfela usług, stanowi o jakości oferty skierowanej do mieszkańców naszej gminy.

Dziękuję pracownikom CRKF AKWEN za ich zaangażowanie, serce i pasję wkładaną w pracę, oraz inicjatywy i kreatywność w tworzeniu dla Państwa wyjątkowych propozycji sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Dziękuję Panu Wójtowi, Radzie Gminy i pracownikom Urzędu Gminy za wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Czerwonak.

Jestem przekonany, że dalsze działania w tym kierunku, utrzymają naszą gminę w elicie sportowych gmin w Polsce.

Z wyrazami szacunku.

Radosław Jaśkowiak
Dyrektor CRKF AKWEN

sportowagmina_zdjecie1

sportowagmina_zdjecie2

 

 

 

 

 

 

sportowagmina_2016_dyplom