Wychowawca/opiekun półkolonii – oferta pracy

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

WYCHOWAWCA/OPIEKUN PÓŁKOLONII 

Opis stanowiska:

Praca w sezonie zimowym ( 30.01 – 10.02.2017) podczas ferii zimowych na półkolonii.

 • sprawowanie opieki nad grupą dzieci – odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, higienę,  zdrowie i wychowanie,
 • realizacja programu pobytu,
 • bezpośrednie sprawowanie opieki i organizowanie czasu powierzonych mu dzieci,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć w swojej grupie
 • wykonywanie czynności określonych przez kierownika placówki wypoczynku. 

Wymagania i kwalifikacje:

 • pełnoletność i co najmniej średnie wykształcenie,
 • zaświadczenie o ukończonym kursie wychowawcy,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna półkolonii,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobry stan zdrowia,
 • mile widziane osoby posiadające uprawnienia instruktora pływania.

Od kandydatów oczekujemy umiejętności organizowania zajęć podopiecznym, kreatywności, nienagannej kultury osobistej, jak i pogodnego charakteru. Mile widziane będzie również wykształcenie kierunkowe związane z pracą z dziećmi.

Osoby, zainteresowane prosimy o kontakt i przesyłanie aplikacji wraz z CV na adres: j.ratajczak@akwenczerwonak.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”