Stypendia sportowe

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN informuje, że w tym roku wyjątkowo od grudnia rozpocznie się nabór wniosków młodych sportowców, osiągających wysokie wyniki sportowe, ubiegających się o przyznanie stypendium sportowego na 2017r. (za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2016), spełniających kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Czerwonak w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
Zmiana terminu składania wniosków oraz ich rozpatrywania związana jest ze zmianami w Uchwale Rady Gminy- Regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium można będzie pobrać osobiście w biurze, w hali sportowej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6, bądź bezpośrednio ze strony internetowej.
Więcej informacji już wkrótce.