W Hali Sportowej w Czerwonaku odbywają się zajęcia z badmintona

W zawiązku z zainteresowaniem badmintonem, które zaobserwowaliśmy, i które deklarowali uczestnicy po minionym Cyklu Turniejów Badmintona, wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom- miłośnikom kometki, uruchamiając sekcję badmintona.
Zajęcia będą odbywały się w weekendy w godzinach przedpołudniowych w hali sportowej CRKF AKWEN w Czerwonaku (zgodnie z terminarzem), pod okiem wykwalifikowanego instruktora badmintona. Specyfika spotkań zostanie dostosowana do umiejętności i potrzeb uczestników.
Będziemy ćwiczyć technikę odbić, prawidłowe poruszanie się po boisku oraz rozgrywać wewnętrzne mecze. Praktyka poparta będzie teorią.
Będziemy spotykać się w weekendy (soboty lub niedziele- w zależności od dostępności hali sportowej), w trakcie trwania roku szkolnego.
W zajęciach dedykowanych badmintonowym amatorom i zarazem pasjonatom, mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek- dzieci,
młodzież i dorośli.

Na zajęcia obowiązywać będą karnety w cenach:
– karnet na 4 zajęcia (ważny 5 tygodni) – 40zł
– karnet na 8 zajęć (ważny 10 tygodni) – 72zł
– jednorazowy udział w zajęciach – 15zł

Inauguracyjne, bezpłatne spotkanie informacyjno- organizacyjne, połączone z zajęciami praktycznymi odbędzie się
w niedzielę 21 lutego 2016r. o godzinie 10.00, w hali sportowej CRKF AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6.

Serdecznie zapraszamy,
prosimy o wcześniejszą deklarację swojej obecności: mail: i.paprzycka@akwenczerwonak.pl,
tel. 61 6460 149
W razie pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt!